ปลาสวยงาม ปลาหมอตาล

ปลาหมอตาลวางไข่ลอยกระจายบนผิวน้ำ ไม่ทำรัง บ่อวางไข่มีระดับน้ำลึก ๕๐-๘๐ เซนติเมตร มีเนื้อที่ ๓๐-๑๐๐ ตารางเมตร ปลาหมอตาลจะวางไข่ ทุกๆ ๖ เดือน และจะวางไข่ได้ประมาณ ๕ ครั้งในชีวิต บ่อ วางไข่จะใส่พ่อแม่ปลา ๑ คู่ต่อเนื้อที่ ๓๐-๕๐ ตารางเมตร ปลา จะวางไข่หลังจากปล่อย ๑๘ ชั่วโมง ตามปกติจะวางไข่ตอนเช้า ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน ๒ วัน ลูกปลาจะลอยอยู่บนผิวน้ำ ๓-๔ วัน หลังจากนั้นนำไปเลี้ยงในบ่ออนุบาล ซึ่งควรใส่ปุ๋ยคอกให้น้ำมีสีเขียว เมื่อเลี้ยงได้ ๑ เดือน ก็นำไปปล่อยเลี้ยงเป็นปลาใหญ่ต่อไป ผลผลิตของปลาหมอตาลในบ่อใส่ปุ๋ยจะได้ ๘๐ กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

ตามปกติปลาชนิดต่างๆ เหล่านี้อาจเลี้ยงรวมกันเอง หรือรวมกับปลาสกุลอื่นๆ ก็ได้ การเลี้ยงปลาหลายชนิดรวม กันนี้ ประกอบด้วยปลาหมอซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร ปลาแรดซึ่ง กินพืช ปลาสลิด ปลาหมอตาล และปลากระดี่ ซึ่งกินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ในมาเลเซีย และสิงคโปร์นิยมเลี้ยงปลาสลิด รวมกับปลาไน ปลาหมอเทศ ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียน และปลาจีน

Credit https://www.petcitiz.info/ปลาสวยงาม/