ป.ป.ช.ฟัน’ผู้บริหาร-จนท.พศ.’9ราย อมเงินวัดชายแดนใต้

“ประนอม-พนม”โดนอีกแล้ว! “ป.ป.ช.” ฟัน “ผู้บริหาร-จนท.พศ.” 9 ราย อมเงินวัด จ.ชายแดนใต้ 9.6 ล้าน ยันพฤติการณ์โกงคล้ายวัดพนัญเชิง-ปลอมเอกสารหวังกลบการทุจริต เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. แถลงข่าวว่า จากการไต่สวนคดีเรียกรับเงินที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)

โอนเงินค่าสนับสนุนสำหรับจัดทำโครงการอบรมพระธรรมทูตเผยแพร่พุทธศาสนา ประจำปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการกล่าวหา น.ส.ประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ พศ. และพวกรวม 9 คน ซึ่งมีการเรียกรับเงิน จากวัดชลธาราวาส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส, วัดยูปาราม อ.เมืองยะลา จ.ยะลา และวัดสุริยาราม อ.เทพา จ.สงขลา โดยจากการไต่สวนพบว่า มีขั้นตอนดำเนินการมีพฤติการณ์คล้ายกับกรณีวัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายเสถียร ดำรงคดีราษฎร์ ผอ.สำนักงานพุทธศาสนา จ.สงขลา ไปเจรจากับวัด 

โดยหลังจากได้รายชื่อและบัญชีธนาคารของวัดแล้ว ได้เสนอเรื่องให้ น.ส.ประนอม ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน โครงการ/กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ จากนั้น น.ส.ประนอมได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมพิจารณาเงินอุดหนุน ทั้งที่ไม่มีคำขออุดหนุนงบประมาณจากทางวัดประกอบการพิจารณา แต่มีการอ้างถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมก็ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนทั้ง 3 วัด แห่งละ 4 ล้านบาท มูลค่ารวม 12 ล้านบาท และนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการ พศ.ในขณะนั้นก็ได้อนุมัติโอนจ่ายเงินตามที่มีการพิจารณาจัดสรร โดยนายเสถียรได้ติดต่อไปยังวัดทั้ง 3 แห่ง โดยให้ทางวัดเก็บเงินไว้เพียง 8 แสนบาท ส่วนเงินที่เหลือ 3.2 ล้านบาท ของ 3 วัด รวม 9.6 ล้านบาท ให้เตรียมไว้เพื่อนำมาคืนให้นายเสถียร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews