รร.ประถมฐานบินกำแพงแสน ศึกษาดูงาน รร.ปลอดขยะ

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะต้นทาง โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) โรงเรียนต้นแบบรางวัลถ้วยพระราชทานโรงเรียนปลอดขยะ เมื่อเร็วๆ นี้ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ นายธนันธร สิริอาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

น.ส.ศราวดี ม่วงสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ได้นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะต้นทางโดยมี นายประสงค์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ร่วมให้การต้อนรับ 

นายประสงค์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารโรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ซึ่งเป็นวิทยากร ได้บรรยายฐานการศึกษาเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ จำนวน 18 ฐาน ให้กับคณะผู้มาศึกษาดูงานมีความรู้ด้านการแยกขยะต้นทาง การเรียนรู้วิธีบริหารจัดการขยะให้เป็นศูนย์ การรู้วิธีการเพิ่มมูลค่าของขยะ และการนำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเช่น นำมาทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำแก๊สชีวภาพ เพื่อใช้สำหรับหุงต้ม การทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ล้างมือ ถูพื้น ล้างห้องน้ำ ล้างจาน ซักเสื้อผ้า จนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ.2557 ต่อมากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) เป็นศูนย์การเรียนรู้และสถานที่ศึกษาดูงาน ปัจจุบันมีหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ มาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากเป็นประจำ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews