วัดแสนฝาง

ชมความงดงามของวัดที่มีสถาปัตยกรรมงามวิจิตร โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพญาแสนภู (กษัตริย์องค์ที่ 3) แห่งราชวงศ์มังราย ในปี พ.ศ.2119 ชื่อของวัด “แสน” นำมาจากพระนามของผู้สร้าง ส่วนคำ “ฝาง” นั้นหมายถึง “ฝัง” ซึ่งก็คือการฝังพระราชทรัพย์ไว้กับพระพุทธศาสนาอันเป็นการสร้างกุศลอย่างหนึ่ง วัดแสนฝางแห่งนี้เป็นวัด ที่มีความใกล้ชิดกับราชวงศ์มังรายอย่างมาก เพราะทุกพระองค์มักเสด็จมา ปฏิบัติธรรมและรักษาศีลที่วัดนี้อยู่เสมอ

วิหารลายคำ อันเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ปิดทองล่องชาดทั้งหลัง ประดับด้วยลวดลายไม้แกะสลัก และปูนปั้นปิดทอง หน้าบันตกแต่งด้วยไม้แกะสลักลายก้านขดและสัตว์หิมพานต์ พระเจดีย์มงคลแสนมหาชัย อยู่ใกล้วิหารลายคำ พระเจดีย์องค์นี้แสดงลักษณะศิลปะแบบพม่าอย่างชัดเจน ลักษณะคล้ายพระเจดีย์ชเวดากองของพม่า ตั้งอยู่บนฐานย่อเก็จ มุมทั้งสี่ประดับด้วยสิงห์ปูนปั้น องค์เจดีย์ประดับแก้วเป็นลายพรรณพฤกษาวิจิตรงดงาม และมีเจดีย์รายอยู่โดยรอบ ปลียอดประดับด้วยฉัตรสีทองตามแบบไทใหญ่-พม่า พระอุโบสถ สร้างโดยพระราชศรัทธาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ตัวอาคารเป็นตึกสองชั้นแบบร่วมสมัย ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา ชายคาประดับด้วยไม้ฉลุแบบขนมปังขิง ส่วนชั้นบนเป็นโครงสร้างไม้ลวดลายวิจิตร ด้านข้างประดับรูปดาว สันหลังคาประดับรูปกินรี กุฏิ 100 ปี โยนการพิจิตร ที่หน้าต่างทำซุ้มปูนปั้นแบบตะวันตก หอไตรเก่าแก่ และหอเวรยามที่ใช้รักษาความปลอดภัยเมื่อครั้งโบราณ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand