‘สูงวัยสร้างเมือง’ ด้วยปฏิบัติการ 5 อ. เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง

หน้าตาของสังคมไทยกำลังจะเปลี่ยนไปตามสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนทำงานที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกำลังกลายไปเป็นกลุ่มคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยการดูแล “สูงวัยสร้างเมือง” ด้วยปฏิบัติการ 5 อ. เป็นหนึ่งในกิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อมุ่งหวังให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

‘โรคกรดไหลย้อน’ปล่อยไว้เป็นมะเร็งได้จริงหรือ?

โรคกรดไหลย้อนปล่อยไว้เป็นมะเร็งได้จริงหรือ? มาฟังคำตอบจาก อ.พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายเรื่องกรดไหลย้อนนี้กัน โรคกรดไหลย้อน คือ ความผิดปกติที่เกิดจากการมีกรดในกระเพาะอาหารไหลขึ้นมาสู่หลอดอาหาร และโรคกรดไหลย้อนลงกล่องเสียงคือ

‘1323’ ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต

ปัจจุบันสายด่วนสุขภาพจิต 1323 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาคุณภาพผู้ให้บริการ และรูปแบบการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต แก่ประชาชนในหลายระดับมากขึ้น เน้นการเข้าถึงและบรรเทาปัญหาคลายทุกข์ของประชาชนอย่างใกล้ชิดในหลายช่องทางแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ สามารถปรึกษาปัญหาสายด่วนสุขภาพจิตได้ตลอด 24 ชม. ทางสายด่วน หมายเลข 1323 แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันสายด่วนสุขภาพจิต 1323 มีการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนหลายระดับมากขึ้น เนื่องจากแต่เดิมสายด่วนสุขภาพจิต 1323 จะเน้นทำเรื่องคนไข้ขั้นวิกฤติ (Crisis Telephone Consultees) คือคนไข้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตขั้นวิกฤติที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น กรณีฆ่าตัวตายที่มีมาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว เดิมทีลักษณะของการใช้สายด่วนสุขภาพจิต 1323 จะกระจายอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง ตามภูมิภาคต่างๆ 18 แห่ง โดยจะเชื่อมลิงค์กับห้องฉุกเฉิน พอดำเนินการต่อมาเรื่อยๆ คุณภาพของผู้ให้บริการสายด่วน 1323 เริ่มมีลักษณะ work load เพราะเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสายด่วน 1323 ต้องทำหน้าที่อื่นด้วย ท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิต เลยมีดำริว่าให้รวมศูนย์ คือที่Continue reading

สร้างกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย

ร่างกายคนเรามีกลไกการเผาผลาญสารอาหาร แต่หากกินอย่างไม่คำนึงถึงประโยชน์และปริมาณที่พอเหมาะ โดยเฉพาะอาหารมีคาร์โบไฮเดรตและไขมันจนเกินความต้องการ ร่างกายก็จะสะสมเป็นไขมัน ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ จำเป็นที่ควรเพิ่มพลังเผาผลาญอาหารด้วยวิธีง่ายๆ ใช้เวลาไม่กี่วัน แต่ต้องเปลี่ยนวิธีการกินอยู่เพื่อให้ได้ผลที่ดี

ชุมชนช่วยบำบัด “ผู้ป่วยจิตเวช”

คนไทยจำนวนมากยังมองว่า “ผู้ป่วยจิตเวช” เป็นอันตรายต่อสังคม ยิ่งมีการนำเสนอข่าวผู้ป่วยจิตเวชก่อความรุนแรงก็ยิ่งหวาดกลัว กลายเป็นการตีตราผู้ป่วยจิตเวช ทำให้บุคคลเหล่านี้ไม่กล้าใช้ชีวิตในสังคม และไม่กล้าเข้ามารับการรักษา ทั้งที่จริงแล้ว ผู้ป่วยจิตเวช เมื่อรับประทานยาเป็นประจำก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ในสังคม

กลืนเม็ดกระท้อนน่ากลัวกว่าที่คิด

โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนกลืนเม็ดกระท้อน เสี่ยงติดคอทำให้หายใจไม่ออก หากหลุดเข้าไปในระบบย่อยอาหาร อาจทำให้ลำไส้อุดตันหรือทะลุ ฉีกขาดได้